H U I S R E G E L S

IVM het Corona/Covid19-virus hebben moeten wij naast de regels hieronder aangepaste regels hanteren.

Onze aangepaste huisregels ivm het Corona/Covid19-virus kunt u lezen via volgende link: CORONA_HUISREGELS

Bezoekers onder de 18 jaar die worden betrapt op alcoholgebruik zijn strafrechtelijk in overtreding.
Hen wordt direct de toegang tot ons bedrijf ontzegd.

Verder kan toegang geweigerd worden indien:

– u zich niet kunt legitimeren;
– u zich in kennelijke staat van dronkenschap of drugs verkeert;
– u rookt binnen het bedrijf;
– u op enigerlei wijze betrokken bent of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten;
– u niet voldoet aan onze kledingnorm en/of u kleding draagt die verwijzen naar clubnamen / clubuitingen;
– u zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers

MEDEDELING:
– Indien bij de bewaakte garderobe uw jas is kwijtgeraakt wordt aan de eigenaar maximaal € 75,00 vergoed

LET OP!

Bezoekers onder de 18 jaar oud waarbij alcohol geconstateerd wordt d.m.v. blaasapparatuur (voor binnenkomst) wordt toegang geweigerd en krijgen op geen enkele grond restitutie voor de gekochte entreekaart(en).