AGENDA      
  Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4  
   
 
     
    Aanvang: 22:00  
    EN Kaarten:  
  19 mei 2018 € 10,00 p/st  
    dj Voorverkoop  
    € 8,00 p/st  
    DANNY BLOM    
    16+  
           
  Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4  
           
   
Aanvang: 22:00  
    EN Kaarten:  
  20 mei 2018 € 10,00 p/st  
  1e Pinksterdag dj Voorverkoop  
    € 8,00 p/st  
    DANNY BLOM    
    16+  
           
  Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4  
           
   
Aanvang: 22:00  
    EN Kaarten:  
  7 september 2018 € 10,00 p/st  
  Roldermarkt dj Voorverkoop  
    € 8,00 p/st  
    DANNY BLOM    
    16+  
           
  Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4  
   
 
     
    Aanvang: 22:00  
    EN Kaarten:  
  8 september 2018 € 10,00 p/st  
  Roldermarkt dj Voorverkoop  
    € 8,00 p/st  
    DANNY BLOM    
    16+  
           
  Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4  
       
   
ALL ROUND DANS-    
  9 september 2018 en Aanvang: 15:00  
  Roldermarkt STEMMINGSMUZIEK IN HET CAFÉ  
    Entree:  
    UNIQUE GRATIS  
       
           
  Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4  
           
   
FLEX LIVE      EN       UNIQUE    
   
Aanvang: 13:00  
  11 september 2018    
  Roldermarkt Entree:  
    GRATIS